Women’s World Cup: JIANG Huajun vs Caroline KUMAHARA

Video from the match between JIANG Huajun and Caroline KUMAHARA from the qualifications group of 2014 Women’s table tennis World Cup