World Cup final: Zhang Jike vs Ma Long

Video from the final of World Cup tournament between Zhang Jike and Ma Long