World Team Classic – Liu Shiwen – Ariel Hsing

Video from the match between Liu Shiwen and Ariel Hsing from the group stage of World Team Classic