World Team Classic – Liu Shiwen Vs Li Jiao

Video from the match between Liu Shiwen and Li Jiao from the group of World Team Classic